Archive for category Lääkis

Galenos, Mitkä ovat tavallisimmat solunulkoiset ja solunsisäiset mineraali-ionit?

Sivu 117, Mitkä ovat tavallisimmat solunulkoiset ja solunsisäiset mineraali-ionit?

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

Metabolismi

Ihmisen metabolismin kulutus riippuu sukupuolesta, painosta, pituudesta ja iästä. Siis:

Miehet: 66+13.7*paino(kg)+5*pituus(cm)-6.8*ikä(miinus v.)

Naiset: 655+9.6*paino(kg)+1.8*pituus(cm)-4.7*(miinus v.)

Naisen ”perusosa” on suurempi, mutta paino ja pituus eivät vaikuttaa niin kovasti. Vanhan miehen tarpeet ovat pienempi kuin vanhan naisen.

Tags: ,

Galenos, Permeabiliteettikerroin

Tehtävä Galenoksesta, sivu 124 ei ole vaikea. Kuitenkin se on ärsyttävä, miksi – kerron myöhemmin.

Glukoosin permeabiliteettikerroin (P) on 10^-7 cm/s ja konsentraatioero kalvon eri puolilla 0.1M. Laske, montako molekyyliä kulkee sekunnissa 1 neliömikrometrin suuruisen kalvon läpi.

(0.1M=10^-4 mol/ml=10^-4 mol/cm^3)

Vastaus: 10^-4 mol/cm^3*10^-7 cm/s=10^-11 mol/cm^2s

(=) 6*10^4 molekyyliä / (μm^2s)

Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

Stokesin laki, Galenoksen esimerkki

Esimerkki Galenoksesta, jossa ei ole riittävästi selitetty fysiikan suuret.

Laske pallomaisten molekyylien diffuusiokertoimen riippuvuus moolimassasta.

Pallomaisten molekyylien diffuusiokertoimelle saadaan edellä olevasta olevasta huomioimalla väliaineen vastusta kuvaava ns.Stokesin laki.

D=kT/f, missä f on kitkakerroin.

Stokesin laki sanoo että f=μrv, tässä tapauksessä v ei ole tarpeellinen.

Siis – D=kT/6ηπr

k on Boltzmannin vakio, T on lämpötila ja η on viskositeetti.

Tags: , , ,

Elimistön nestetilat 70 kg painavalla henkilöllä

Elimistön nestetilat 70 kg painavalla henkilöllä: yhteensä 60% painosta (42litraa) , josta

  1. Solunulkoinen nestetila 20% (14 litraa)
    1. Solunvälitila 16% (11 litraa)
    2. Plasma 5% (3 litraa)
  2. Solunsisäinen nestetila 40% (28 litraa)
Galenos. Solu ja ympäröivät nestetilat. Elimistön nestetilat.

Tags: , ,

Elimistön komponentit

Elinten painosta onkin noin 2/3 vettä. Normaalipainoisen ihmisen massasta vettä on noin 60% painosta, kiinteät aineet modustavat 40%. Kiinteät aineet jakautuvat valkuaisiin ja hiilihydraatteihin, joita on yhteensä 20%, lipideihin, joita on 15%, ja mineraaleihin, joita on 5% painosta. Osuudet vaihtelevat yksilön, iän ja ravitsemustilan myötä.

60 % nestettä vs. 40% kiinteä. 40% > 20% hiilihydraatteja,  15% lipidejä, 5% mineraaleja.

Solunulkoinen tila eli ekstrasellularitila käsittä 20% ruumin tilavuudesta tai painosta. Esimerkiksi 70kg painavan henkilön solunulkoinen tila on 14 litraa.

Eli, ei tässä on sanottu, mutta oletetaan, että normaalipainoinen=70kg.

  • Nesteet=70kg*0.6=42kg
  • Valkuaiset ja hiilihydraatit=70kg*0.2=14kg
  • Lipidit=70kg*0.15=10.5kg
  • Mineraalit=3.5kg

Eli nesteitä normaalissa ihmisessä on noin 42kg.

Galenos. Solu ja ympäröivät nestetilat. Elimistön nestetilat.

Tags: ,

Triprootinen fosforihappo

Liuoksen lämpötila on 25°C ja pH=7,2. Mikä on siinä olevan fosforihapon ja sen eri anionien prosenttiosuus (kahden numeron tarkkuudella) kaikkien muotojen kokonaismäärästä?

Tehtävä Galenoksesta, s.59

H3PO4=0,00040 %

H2PO4-=50%

HPO4-2=50%

PO4-3=0,00016%

Ratkaisu on vähän mutkikasta, niin päätin sen julkaisemaan.

Read the rest of this entry »

Tags: , , ,