Archive for joulukuu, 2009

FY3, Cheatsheet

Minulle alla oleva kuva auttaa kovasti havainnollisesti tajuamaan taittumisprosessi.

[ad]

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

Stokesin laki, Galenoksen esimerkki

Esimerkki Galenoksesta, jossa ei ole riittävästi selitetty fysiikan suuret.

Laske pallomaisten molekyylien diffuusiokertoimen riippuvuus moolimassasta.

Pallomaisten molekyylien diffuusiokertoimelle saadaan edellä olevasta olevasta huomioimalla väliaineen vastusta kuvaava ns.Stokesin laki.

D=kT/f, missä f on kitkakerroin.

Stokesin laki sanoo että f=μrv, tässä tapauksessä v ei ole tarpeellinen.

Siis – D=kT/6ηπr

k on Boltzmannin vakio, T on lämpötila ja η on viskositeetti.

Tags: , , ,

Elimistön nestetilat 70 kg painavalla henkilöllä

Elimistön nestetilat 70 kg painavalla henkilöllä: yhteensä 60% painosta (42litraa) , josta

  1. Solunulkoinen nestetila 20% (14 litraa)
    1. Solunvälitila 16% (11 litraa)
    2. Plasma 5% (3 litraa)
  2. Solunsisäinen nestetila 40% (28 litraa)
Galenos. Solu ja ympäröivät nestetilat. Elimistön nestetilat.

Tags: , ,

Elimistön komponentit

Elinten painosta onkin noin 2/3 vettä. Normaalipainoisen ihmisen massasta vettä on noin 60% painosta, kiinteät aineet modustavat 40%. Kiinteät aineet jakautuvat valkuaisiin ja hiilihydraatteihin, joita on yhteensä 20%, lipideihin, joita on 15%, ja mineraaleihin, joita on 5% painosta. Osuudet vaihtelevat yksilön, iän ja ravitsemustilan myötä.

60 % nestettä vs. 40% kiinteä. 40% > 20% hiilihydraatteja,  15% lipidejä, 5% mineraaleja.

Solunulkoinen tila eli ekstrasellularitila käsittä 20% ruumin tilavuudesta tai painosta. Esimerkiksi 70kg painavan henkilön solunulkoinen tila on 14 litraa.

Eli, ei tässä on sanottu, mutta oletetaan, että normaalipainoinen=70kg.

  • Nesteet=70kg*0.6=42kg
  • Valkuaiset ja hiilihydraatit=70kg*0.2=14kg
  • Lipidit=70kg*0.15=10.5kg
  • Mineraalit=3.5kg

Eli nesteitä normaalissa ihmisessä on noin 42kg.

Galenos. Solu ja ympäröivät nestetilat. Elimistön nestetilat.

Tags: ,

Fy3, Taittumissiirto

Tehtävä tunnilta, taittumissiirto.

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

Fy3, Doppler ilmiö

Liike on vasempaan suuntaan.

Tags: , ,

Fy3, Äänen intensiteettitaso (logaritmi funktio)

Tässä on matemaattinen selitys, miten voi saada I, L:sta.

L – intensiteettitaso, dB

I – intensiteetti, W/m²

Taulukkokirja sanoo että L=10(lg[I/I0])dB, missä I0 on 1 pW/m2

1 pWm2 on pikowatti per neliö metri, ja piko on 10^(-12), eli I0=1*10^(-12) W/m2

Siis, jos L on vaikka 60dB saadaan:
60=10(lg[I/10^(-12)])

lg[I/10^(-12)]=60/10=6
lg[I*10^(12)]=6

12-6=6
10^-6=1/100000

Eli:
jos L=60dB, saadan I=1*10^(-6)W/m2

Tags: , ,

Fy3, Huojunta

Huojunnan kuva, Cos – puolisiirto, F1=1/20,F2=1/24, huojunnan taajuus=1/120

huojunta

huojunta

f1=1/(10*2)=1/20, f2=1/(12*2)=1/24, (Pi – piirtäjä käyttää radiaanit)

2*Abs[Cos[x*Pi/120]] miksi:

2* – Amplitudin tasoittaminen f1+f2:lle

Abs – x=x jos x>0, x=-x jos x<0, äänen voimakkuus ei voi olla <0

Cos siirtää värähtelyä 90 asteeksi – alussa voimakkuus on suurin, eikä pienin.
x*Pi/120=x*Pi/20-x*Pi/24, eli huojunta taajuus=Abs(taajuus1-tajuus2)

Pitäisi muista että huojunta ei vaikutta värähtelyyn, vaan kokonaisvoimakkuuteen.

Tags: , ,

Fy3, Superpositio

Superposition kuva – kaksi värähtelyä Sin(x) ja Sin(2x), sekä niiden yhdistelmä:

superpositio

superpositio

Tags: , ,

Triprootinen fosforihappo

Liuoksen lämpötila on 25°C ja pH=7,2. Mikä on siinä olevan fosforihapon ja sen eri anionien prosenttiosuus (kahden numeron tarkkuudella) kaikkien muotojen kokonaismäärästä?

Tehtävä Galenoksesta, s.59

H3PO4=0,00040 %

H2PO4-=50%

HPO4-2=50%

PO4-3=0,00016%

Ratkaisu on vähän mutkikasta, niin päätin sen julkaisemaan.

Read the rest of this entry »

Tags: , , ,