Archive for joulukuu 18th, 2009

Fy3, Huojunta

Huojunnan kuva, Cos – puolisiirto, F1=1/20,F2=1/24, huojunnan taajuus=1/120

huojunta

huojunta

f1=1/(10*2)=1/20, f2=1/(12*2)=1/24, (Pi – piirtäjä käyttää radiaanit)

2*Abs[Cos[x*Pi/120]] miksi:

2* – Amplitudin tasoittaminen f1+f2:lle

Abs – x=x jos x>0, x=-x jos x<0, äänen voimakkuus ei voi olla <0

Cos siirtää värähtelyä 90 asteeksi – alussa voimakkuus on suurin, eikä pienin.
x*Pi/120=x*Pi/20-x*Pi/24, eli huojunta taajuus=Abs(taajuus1-tajuus2)

Pitäisi muista että huojunta ei vaikutta värähtelyyn, vaan kokonaisvoimakkuuteen.

Tags: , ,

Fy3, Superpositio

Superposition kuva – kaksi värähtelyä Sin(x) ja Sin(2x), sekä niiden yhdistelmä:

superpositio

superpositio

Tags: , ,

Triprootinen fosforihappo

Liuoksen lämpötila on 25°C ja pH=7,2. Mikä on siinä olevan fosforihapon ja sen eri anionien prosenttiosuus (kahden numeron tarkkuudella) kaikkien muotojen kokonaismäärästä?

Tehtävä Galenoksesta, s.59

H3PO4=0,00040 %

H2PO4-=50%

HPO4-2=50%

PO4-3=0,00016%

Ratkaisu on vähän mutkikasta, niin päätin sen julkaisemaan.

Read the rest of this entry »

Tags: , , ,