Archive for tammikuu 28th, 2010

MAA14 Yo-koe K08, tehtävä 6, vektorit

Määritä parametri t siten, että vektorit a=5i-2j ja b=3i+tj ovat yhdensuuntaiset. Millä parametrin arvolla vektorit ovat kohtisuorat?

Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

MAA14 Yo-koe K09, tehtävä 3a, vektorit

Määritä vektoreiden a=2i+5j ja b=i-2j summavektori ja summavektorin suuntainen yksikkövektori.

Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

Vektorit, AB=OB-OA (ei OA-OB)

Miksi BA, ei AB. Tätä voi hahmotta itselle seuraavalla tavalla

Read the rest of this entry »

Tags:

MAA14 Yo-koe K07, tehtävä 4, vektorit

Määritä jokin pisteiden A=(2,3,6) ja B=(4,-7,-3) kautta kulkevan suoran suuntavektori ja muodosta suoran parametriesitys. Määritä suoran ja xy-tason leikkauspiste.

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

MAA14 Yo-koe S08, tehtävä 11, vektorit

Vektorit OA=a(≠0) ja OB=b toteuttavat ehdon a·a=2a·b. Osoita, että kolmio OAB on tasakylkinen.

Read the rest of this entry »

Tags: , ,