Kolmiossa ABC on AB=2.2i+7.3j ja AC=5.9i-2.1j. a)Määritä kolmanteen sivuun liittyvä vektori BC. b) Osoita, että BC on kolmion pisin sivu. c) Määritä kulman BAC suuruus pistetulon (skalaaritulon) avulla 0.1 asteen tarkkuudella.

Read the rest of this entry »

Tags: , , ,