MAA14 Yo-koe K07, tehtävä 4, vektorit

Määritä jokin pisteiden A=(2,3,6) ja B=(4,-7,-3) kautta kulkevan suoran suuntavektori ja muodosta suoran parametriesitys. Määritä suoran ja xy-tason leikkauspiste.

[ad]

2:sta 4:een tarvitaan 4-2, ∆x=2
3:sta -7:een tarvitaan -7-3, ∆y=-10
6:sta -3:een tarvitaan -3-6, ∆z=-9

Siis – vektori sitten, ottaen i,j ja k yksikkövektoriksi 2i-10j-9k

AB suoran piste voidaan esitä kuten OA+s*AB
OA=2i+3j+6k, AB=2i-10j-9k, s*AB=2si-10sj-9sk
OA+s*AB=(2+2s)i+(3-10s)j+(6-9s)k

Parametrit tässä tapauksessa ovat: x=2+2s, y=3-10s, z=6-9s

2 comments

  1. tuossa toiseksi alimmalla rivillä on pieni virhe: keskimmäisen k:n tulisi olla j

Comments are closed.