MAA14 Yo-koe K08, tehtävä 6, vektorit

Määritä parametri t siten, että vektorit a=5i-2j ja b=3i+tj ovat yhdensuuntaiset. Millä parametrin arvolla vektorit ovat kohtisuorat?

[ad]

Yhdensuuntaisuus voidaan märitä näin: a=k*b

Meidän tapauksessa: 5i-2j=k*(3i+tj)

Parametreina: 5=k*3 ja -2=k*t.

Ensimmäisestä k=5/3, ja sitten t=-2/(5/3)=-6/5

Vektorit ovat yhdensuuntaiset jos t=-6/5

Vektorit ovat kohtisuorassa, jos niiden pistetulo on nolla.

Siis 5*3-2*t=0, 2*t=15, t=15/2

Vektorit ovat kohtisuorassa jos t=15/2 Geogebra esitys