MAA14 Yo-koe S05, tehtävä 3, prosentit

Asuinrakennuksesta saadut vuokrat ovat 12% pienemmät kuin ylläpitokustannukset. Kuinka monta prosenttia vuokria olisi korotettava, jotta ne tulisivat 10% suuremmiksi kuin ylläpitokustannukset, jotka samanaikaisesti kohoavat 4%?

[ad]

Olkoon ylläpitokorvaukset 100x, sitten vuokrat ovat (100-12)x=88x

Olkoon z korostusprosentti, sitten saadaan yhtälö:

(1+z/100)*88x=1.10*1.04*100x, 1.10 “jotta ne tulisivat 10% suuremmiksi” ja 1.04 silti että ne “samanaikaisesti kohoavat”, ja 100x ovat ylläpitokorvaukset.

1+z/100=114.4x/88x=1.3

z/100=0.3

z=30

Eli vastaus on 30%