MAA14 Yo-koe S05, tehtävä 4, epäyhtälö

Millä a:n arvoilla funktio f(x)=-x^2+a*x+a-3 saa vain negatiivisia arvoja?

[ad]

Vain negatiivisia (tai vain positiivisia) arvoja funktio saa jos sen kuvaaja ei missään leikkaa eikä edes koskee x akseli.

Siis voidaan määrittä yhtälö -x^2+a*x+a-3=0, ja jos sillä yhtälöllä ei ole ratkaisua, -x^2+a*x+a-3 ei leikkaa akselin.

Yhtälöllä ei ole ratkaisuja jos sen diskrimimantti on negatiivinen.

D=b^2-4*a*c

Eli a^2-4*(-1)*(a-3)=D, ja D<0

Saadaan epäyhtälö a^2+4*a-12<0

a^2+4*a-12 on ylös aukeava paraabeli, joka leikkaa x akseli kun a^2+4*a-12=0

а=(-4±√(4^2-4*1*(-12))/2

a=(-4±8)/2, siis koska tämä on ylös aukeava paraabel, eli D on negatiivinen kun -6<a<2

Alkuperäinen funktion kuvaaja on alas aukeava, ja siis:

Vastaus: -6<a<2