Archive for helmikuu 5th, 2010

MAA14 Yo-koe S08, tehtävä 9, derivaatta

Ympyrälevystä, jonka säde on r, leikataan pois sektori, ja jäljelle jäänyt osa taivutetaan suoran ympyräkartion vaipaksi. Määritä pois leikatun sektorin keskuskulma asteen tarkkuudella, kun kartion tilavuus on mahdollisimman suuri.

Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

MAA14 Yo-koe K09, tehtävä 4, derivaatta

Neljännen asteen polynomilla 3*x^4-8*x^3-18*x^2+7 ja sen derivaatalla on yhteinen nollakohta. Määritä tämä yhteinen nollakohta.

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

MAA14 Yo-koe K09, tehtävä 7, derivaatta

Paraabelin y=x^2 pisteseen (x0,y0), x0∈]0,1], piiretty tangentti, x-akseli ja suora x=1muodostavat kolmion. Millä arvolla x0 tämä kolmio on pinta-alaltaan suurin?

Read the rest of this entry »

Tags: , , , ,

Erotusosamäärä

Eräässä tehtävässä tuli vastaan erotusosamäärä. Johtuen kielisyyttä  termi minua kauhistui. Kuitenkin ei siinä ole mitään kauhistuva, yritän laittaa oma havainto:

Read the rest of this entry »

Tags: , , , ,