Olkoon f funktio, jolla on seuraavat ominaisuudet: f(x+y)=f(x)+f(y) kaikilla reaaliluvuilla x ja y, f(0)=1 ja f on derivoituva muuttujan arvolla 0. Osoita erotusosamäärä käyttäen, että f on derivoituva kaikkialla ja että f'(x)=f'(0)f(x). Anna esimerkki funktiosta, joka toteutta nämä ehdot.

Read the rest of this entry »

Tags: , , , ,