a) Ratkaise yhtälö 7x^7+6x^6=0

b) Sievennä lauseke (sqrt(a)+1)^2-a-1

c) Millä x:n arvoilla pätee 3/(3-2x)<0

Read the rest of this entry »

Tags: , , , ,