Archive for maaliskuu 27th, 2010

Yo-koe K10, tehtävä 3

a) Kolmion sivujen pituudet ovat 2,4 ja 5. Laske kolmion suurin kulma asteen kymmenesosan tarkkuudella.

b) Määritä toisen asteen yhtälön x^2+px+q=0 kertoimet p ja q, kun yhtälön juuret ovat -2-sqrt(6) ja -2+sqrt(6)

Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

Yo-koe K10, tehtävä 02

a) Laske integraali (1 0)∫(e^x+1)dx

b) Derivoi funktio x*sin(x)

c) Minkä luvun 2-kantainen logaritmi on 5?

Read the rest of this entry »

Tags: , , , ,

Yo-koe S09, tehtävä 10

Laske käyrien y=e^x ja y=4-3e^(-x) väliin jäävän rajoitetun alueen pinta-ala. Anna vastauksena tarkka arvo ja kolmidesimaalinen likiarvo.

Read the rest of this entry »

Tags: , , , ,

Yo-koe S09, tehtävä 12

Parilliset luonnolliset luvut voidaan esittää muodossa 2p, p=0,1,2,3,…, ja parittomat 2*p+1, p=0,1,2,3,… Osoita tämän perusteella, että

a)Kahden parittoman luvun summa on parillinen ja

b)Kahden parittoman luvun tulo on pariton.

Read the rest of this entry »

Tags: , ,