Archive for syyskuu, 2010

Yo-koe K09, tehtävä 10

Puolipallon sisällä on kuutio siten, että sen yksi sivutahko on puolipallon pohjatasolla ja vastakkaisen sivutahkon kärkipisteet ovat pallonpinnalla. Kuinka monta prosenttia kuution tilavuus on puolipallon tilavuudesta?

Read the rest of this entry »

Tags: ,

KE2, Mooli 2(Otava 2007) T.125

Kurkkupastilleissa käytettävä mentoli sisältää vain hiiltä, vetyä ja happea. Kun 0.1005 g grammaa mentolia poltettiin, syntyi 0.2829 g hiilidioksidia ja 0.1159 g vettä. Mikä on mentolin suhdekaava? Mikä on mentolin molekyylikaava, kun sen moolimassan tiedetään olevaan 156 g/mol?

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

KE2, Mooli 2(Otava 2007) T.128

Kahvissa ja teessä esiintyvän alkaloidin, kofeiinin, moolimassa on 194g/mol. Kun 0.376g kofeiinia poltettiin, saatiin tuotteina 0.682g hiilidioksidia, 0.174 vettä ja 0.110g typpeä. Määritä kofeiinin molekyylikaava (Yo kevät 1992)

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

KE2, Mooli 2(Otava 2007) T.112

Näyte erästä suolaa sisältää 0.890 grammaa kaliumia, 1.18 gramma kromia ja 1.27 gramma happea. Mikä on suolan suhdekaava?

Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

KE2, Mooli 2(Otava 2007) T.124

Analyysin mukaan eräässä hedelmästä eristetyssä karboksyylihapossa on hiiltä 37.5%, vetyä 4.20% ja happea 58.3% (massaprosentteina). Yhdisteen suhteellinen molekyylimassa on 192.124. Määritä tämän yhdisteen suhdekaava ja molekyylikaava.

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

Yo-koe K10, tehtävä 14

Tarkastellaan lukujonoa a1=9/10, a2=99/100, a3=999/1000,….
a) Määritä luvun an lauseke indeksin n avulla lausuttuna.
b) Osoita, että lukujono on kasvava ja että an<1 kaikilla n=1,2,3,… c) Määritä lim(n->∞)an.
d) Mikä luku on päättymätön desimaalikehitelmä 0.999…?

Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

Yo-koe K10, tehtävä 5

Vektoreiden a ja b summa on vektori 4*i+j ja niiden piste tulo on a·b=4. Vektori b on yhdensuuntainen vektorin i kanssa. Määritä vektorit a ja b

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

Ilman moolimassa.

Tässä on ilman koostumus, lasketaan sen moolimassa.

Read the rest of this entry »

Tags: ,

sp3,sp2,sp hybridisaatio (kulma)

sp2:n kanssa ja sp:n kanssa kaikki on selvä, ne ovat litteät, ja niitä voi helposti hahmotta.

Siis – sp2 on sama kun taso jaettu kolmella – (2*pi)/3 (120 astetta)

Ja sp on sama kun taso jaettu kahdella – (2*pi)/2 (180 astetta) (pi)

Mutta mitä sp3:n kanssa?

Read the rest of this entry »

Tags: ,

Ideaalikaasun tilavuus

moolinen kaasuvakio=0.08314510 bar dm^3/(mol*K)

Tästä voidaan tehdä seuraava havainto:

Read the rest of this entry »

Tags: