Vektoreiden a ja b summa on vektori 4*i+j ja niiden piste tulo on a·b=4. Vektori b on yhdensuuntainen vektorin i kanssa. Määritä vektorit a ja b

Read the rest of this entry »

Tags: , ,