Archive for syyskuu 25th, 2010

KE2, Mooli 2(Otava 2007) T.112

Näyte erästä suolaa sisältää 0.890 grammaa kaliumia, 1.18 gramma kromia ja 1.27 gramma happea. Mikä on suolan suhdekaava?

Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

KE2, Mooli 2(Otava 2007) T.124

Analyysin mukaan eräässä hedelmästä eristetyssä karboksyylihapossa on hiiltä 37.5%, vetyä 4.20% ja happea 58.3% (massaprosentteina). Yhdisteen suhteellinen molekyylimassa on 192.124. Määritä tämän yhdisteen suhdekaava ja molekyylikaava.

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

Yo-koe K10, tehtävä 14

Tarkastellaan lukujonoa a1=9/10, a2=99/100, a3=999/1000,….
a) Määritä luvun an lauseke indeksin n avulla lausuttuna.
b) Osoita, että lukujono on kasvava ja että an<1 kaikilla n=1,2,3,… c) Määritä lim(n->∞)an.
d) Mikä luku on päättymätön desimaalikehitelmä 0.999…?

Read the rest of this entry »

Tags: , , ,