Ideaalikaasun tilavuus

moolinen kaasuvakio=0.08314510 bar dm^3/(mol*K)

Tästä voidaan tehdä seuraava havainto:

Ideaalikaasun tilayhtälö on p*V=n*R*T, missä

p(normaali paine)=101325 Pa=1.01325 bar

V(tilavuus)

n(ainemäärä)=1 mol

R(kaasuvakio)=0.08314510 bar dm^3/(mol*K)

T(normaalilämpötila)=0 C=273.15 K

Siis:

1.01325*V=1*0.08314510*273.15

V=22.41409740083805 dm^3

Tämä on tilavuus, joka vie yksi mooli ideaalikaasua. Riippumatta mistä kaasusta on puhetta

(Tätä kannattaa pyöristä 273.15K mukaisesti, varmuuden vuoksi, eli V=22.414 dm^3)