KE2, Mooli 2(Otava 2007) T.125

Kurkkupastilleissa käytettävä mentoli sisältää vain hiiltä, vetyä ja happea. Kun 0.1005 g grammaa mentolia poltettiin, syntyi 0.2829 g hiilidioksidia ja 0.1159 g vettä. Mikä on mentolin suhdekaava? Mikä on mentolin molekyylikaava, kun sen moolimassan tiedetään olevaan 156 g/mol?

CxHyOz

m(CxHyOz)=0.1005g

m(CO2)=0.2829g

M(CO2)=12.01+16.00*2=44.01g/mol

n(CO2)=0.2829/44.01=0.006428084526244mol

m(H2O)=0.1159g

M(H2O)=1.008*2+16.00=18.016g/mol

n(H2O)=0.1159/18.016=0.0064331705150977mol

CxHyOz+m*O2->x*CO2+y/2*H2O

x/(y/2)=n(CO2)/n(H2O), y=2*x

m(C)=n(CO2)*M(C)=0.006428084526244*12.01=0.07720129516019g

m(H)=n(H2O)*2*M(H)=0.0064331705150977*2*1.008=0.012969271758437g

m(O)=m(CxHyOz)-m(C)-m(H)=0.1005-0.07720129516019-0.012969271758437=0.010329433081373g

n(O)=0.010329433081373/16.00=6.4558956758581246*10^-4mol

x:y:z  n(C):n(H):n(O)  0.006428084526244:0.012856169052488:6.4558956758581246*10^-4/6.4558956758581246*10^-4

10:20:1

Suhdekaava on C10H20O1

(C10H20O1)*n=156

(12*10+20+16)*n=156

n=1

Kaava on C10H20O1