KE2, Mooli 2(Otava 2007) T.128

Kahvissa ja teessä esiintyvän alkaloidin, kofeiinin, moolimassa on 194g/mol. Kun 0.376g kofeiinia poltettiin, saatiin tuotteina 0.682g hiilidioksidia, 0.174 vettä ja 0.110g typpeä. Määritä kofeiinin molekyylikaava (Yo kevät 1992)

M(kf)=194g/mol

m(kf)=0.376g

m(CO2)=0.682g

m(H2O)=0.174g

m(N2)=0.110g

n(kf)=m/M=0.376/194=0.0019381mol

n(CO2)=0.682/44.01=0.0154965mol

n(H2O)=0.174/18.016=0.009658mol

n(N2)=0.110/28.02=0.003926mol

kf+s*O2->(CO2)*x+(H20)*y+(N2)*z

m(O2)=0.682+0.174+0.110-0.376=0.59g

n(O2)=0.59/32.00=0.0184375mol

n(kf)=m/M=0.376/194=0.0019381mol

n(CO2)=0.682/44.01=0.0154965mol

n(H2O)=0.174/18.016=0.009658mol

n(N2)=0.110/28.02=0.003926mol

:0.0019381mol

n(O2)=0.0184375/0.0019381=9.5

n(kf)=0.0019381/0.0019381=1

n(CO2)=0.0154965/0.0019381=8

n(H2O)=0.009658/0.0019381=5

n(N2)=0.003926/0.0019381=2

1*kf+9.5*O2->8*CO2+5H2O+2N2

n(C)=8

n(O)=21

n(H)=10

n(N)=4

n(9.5*O2)=19

C8O(21-19)H10N4, C8.H10.O2N4