KE2, Mooli 2(Otava 2007) T.124

Analyysin mukaan eräässä hedelmästä eristetyssä karboksyylihapossa on hiiltä 37.5%, vetyä 4.20% ja happea 58.3% (massaprosentteina). Yhdisteen suhteellinen molekyylimassa on 192.124. Määritä tämän yhdisteen suhdekaava ja molekyylikaava.

Kuvitellaan että yhdisteen määrä on 1 mol.

n(y)=1 mol

M(y)=192.124 g/mol

m(y)=M(y)/n(y)=192.124g

massan osuudet ovat:

m(C)=192.124g*0.375=72.05g

m(H)=192.124g*0.042=8.07g

m(O)=192.124g*0.583=112.01g

n(C)=m(C)/M(C)=72.05g/12g/mol=6mol

n(H)=m(H)/M(H)=8g/1g/mol=8mol

n(O)=m(O)/M(O)=112.0g/16g/mol=7 mol

Suhdekaava on (C6H8O7)n

(12*6+8+16*7)*n=192, n=1

Molekyylikaava on C6H8O7, tämä on sitruunahappo.

Tämä tehtävä voi ratkaista eri tavalla, esim. – oletetaan että meillä on alussa 100g aineetta.

m(y)=100g

m(C)=37.5g

m(H)=4.20g

m(O)=58.30g

n=m/M

n(C)=37.5/12.01=3.122398001665279mol

n(H)=4.20/1.008=4.166666666666667 mol

n(O)=58.30/16.00=3.64375mol

3:4:3.5

6:8:7

C6H8O7