Archive for lokakuu, 2010

FY8, Fysiikka (Tammi) T1-18

Fotoelektronin irrotustyö kaliumista on 2.24eV.

a) Laske, mikä on suurin aallon pituus, jolla fotoelektroni vielä irtoaa.

b) Mikä on fotoelektronin maksiminopeus, kun kaliumnäytettä valaistaan valolla, jonka aallonpituus on 436nm?

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

FY8, Fysiikka (Tammi) T1-29c(Yo-koe K99, tehtävä 9)

c) Kuinka suuri on röntgenputken jännitteen oltava, jotta syntyisi säteilyä, jonka aallon pituus on 0.15nm?

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

FY8, Fysiikka (Tammi) T1-24

Elektronit kiihdytetään röntgenputkessa 15 kV:n jännitteellä. Laske syntyvän säteilyn suurin taajuus.

Read the rest of this entry »

Tags: ,

Galenos, Solun sähköiset ominaisuukset

Tehtävä s.131

a)Verinäytteestä mitatun kaliumionipitoisuuden havaittiin olevan koholla: [K+]ser=7.10mmol/l. Kudosnesteen ja seerumin kaliumionipitoisuuksien suhde oli sama kuin normaalitilassa, mutta solunsisäiset ionipitoisuudet sydänlihassolussa säilyivät muuttumattomina. Laske sydänlihasolukalvon lepopotentiaali.

b) Onko rytmihäiriöriski kasvanut?

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

FY8, Fysiikka (Tammi) T1-8

Ihmisen silmä on herkin keltavihreälle valolle. Pienin energiamäärä, jonka silmä havaitsee valona on 10^-17j. Kuinka monta fotonia tarvitaan, jotta näköhavainto syntyy?

Read the rest of this entry »

Tags: ,

FY8, Fysiikka (Tammi) T1-5

a) Röntgenin taajuus on 1.2*10^18Hz. Laske kvantin energia.

b) Radioaaltojen kvantin aallonpituus on 150m. Laske kvantin energia.

c) Fotonin energia on 1.8keV. Laske valon aallonpituus.

Read the rest of this entry »

Tags: , , , ,

Galenos, Mitkä ovat tavallisimmat solunulkoiset ja solunsisäiset mineraali-ionit?

Sivu 117, Mitkä ovat tavallisimmat solunulkoiset ja solunsisäiset mineraali-ionit?

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

KE2, Mooli 2(Otava 2007) T.168

Oljyhappon (oleiinihappo) cistrans isomeerit.

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

KE2, Mooli 2(Otava 2007) T.137

Laadi rakennekaavat kaikille niille yhdisteille, joiden molekyylikaavat ovat C3H8O ja C3H9N, sekä nimeä ne.

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

KE2, Mooli 2(Otava 2007) T.135

a) Piirrä kaksi eri funktioisomeeria kullekin seuraavista yhdisteistä: C2H6O, C3H6O ja C5H10.

b) Mihin yhdisteluokkaan eri isomeerit kuuluvat?

c) Nimeä kaikki yhdisteet.

Read the rest of this entry »

Tags: , ,