Tehtävä s.131

a)Verinäytteestä mitatun kaliumionipitoisuuden havaittiin olevan koholla: [K+]ser=7.10mmol/l. Kudosnesteen ja seerumin kaliumionipitoisuuksien suhde oli sama kuin normaalitilassa, mutta solunsisäiset ionipitoisuudet sydänlihassolussa säilyivät muuttumattomina. Laske sydänlihasolukalvon lepopotentiaali.

b) Onko rytmihäiriöriski kasvanut?

Read the rest of this entry »

Tags: , ,