FY8, Fysiikka (Tammi) T1-18

Fotoelektronin irrotustyö kaliumista on 2.24eV.

a) Laske, mikä on suurin aallon pituus, jolla fotoelektroni vielä irtoaa.

b) Mikä on fotoelektronin maksiminopeus, kun kaliumnäytettä valaistaan valolla, jonka aallonpituus on 436nm?

a) W0=2.24eV

h*f=W0+Ek

(Ek on lähinnä nolla – “vielä irtoaa”)

h*f=W0

f=c/l

W0=h*c/l

l=h*c/Wo

l=5.5350106026089378*10^-7 (eV, kuten tehtävässä on eV)

l=5.54*10^2nm

b)l=436nm=436*10^-9m

W0=2.24eV=3.58887527*10^-19J (SI)

h*f=W0+Ek

f=c/l

h*(c/l)=W0+Ek

Ek=1/2*m*v^2

m=9.1093897*10^-31kg(elektronin massa)

h*(c/l)=W0+1/2*m*v^2

1/2*m*v^2=h*(c/l)-W0

m*v^2=2*(h*(c/l)-W0)

v^2=(2*(h*(c/l)-W0))/m

v=sqrt((2*(h*(c/l)-W0))/m)

v=460816.26795204m/s=4.61*10^5m/s