FY8, Fysiikka (Tammi) T1-8

Ihmisen silmä on herkin keltavihreälle valolle. Pienin energiamäärä, jonka silmä havaitsee valona on 10^-17j. Kuinka monta fotonia tarvitaan, jotta näköhavainto syntyy?

Keltavihreän valon aaltopituus on noin 565nm.

l=565nm

E=10^-17J

Yhden fotonin energia on : E1=h*c/l

E1*n=E, jossa n on fotonien määrä.

n=El/hc

n=(10^-17J*565*10^-9m)/(6.63*10^-34Js*3*10^8m/s)=28.40623428858723=28

Vastaus: 28 fotoneja.