Galenos, Solun sähköiset ominaisuukset

Tehtävä s.131

a)Verinäytteestä mitatun kaliumionipitoisuuden havaittiin olevan koholla: [K+]ser=7.10mmol/l. Kudosnesteen ja seerumin kaliumionipitoisuuksien suhde oli sama kuin normaalitilassa, mutta solunsisäiset ionipitoisuudet sydänlihassolussa säilyivät muuttumattomina. Laske sydänlihasolukalvon lepopotentiaali.

b) Onko rytmihäiriöriski kasvanut?

Samalla pikkaisen mutkikas, mutta samalla hyvin helppo tehtävä. Siinä on yksi kompastuskivi, niin otin sen tähän, muuten se on laskettu ihan hyvin Galenoksessa.

Normaalitilassa  [K+]ser.norm/[K+]kud.norm=5.00/4.00(=suht), ja meille sanottu että suhteet ovat samalla, niin:

[K+]kud=[K+]ser/suht=[K+]ser/(5.00/4.00)=7.10/(5.00/4.00)=5.68mmol/l

[K+]sol on normaalitapainen, eli 150mmol/l

Ihmisen normaalilämpötila on 37C=310.15K

R=8.314510J/(mol*K)

F=96485.31 C/mol

Lepopotentiaalin läpäisevyys annettu samassa tehtävässä:

Pna=0.03(ei yksikköä, nämä ovat suhdeluvut)

Pk=1

Pcl=0.45

Samalla sivulla on myös Cs ja Cu kaikille ioneille, paitsi K+, jota olemme jo laskeneet.

Cuna=135mmol/l

Csna=14.0mmol/l

Cuk=5.68mmol/l (Huom: ei normaali taulukosta, mutta meidän, laskettu arvo, kuten tehtävässä on joku poikkeustapaus)

Csk=150mmol/l (Huom: normaali arvo, kuten tehtävässä annettu)

Cucl=100mmol/l

Cscl=5.00mmol/l

Sijoitetaan edellä olevan yhtälöön ne arvot, ja tällä on kompastus kivi – todella helppo tehdä virhen Cuna,Cuk,Cucl. Tämä on väärin.

Cuna, Cuk, Cscl ja Csna, Csk, Cucl vastaavasti. Ideana on se, että potentiaalieroon syntymiseen tarvitaan positiivisien ja negatiivisiijen ionien ero. K+,Na+ vs. Cl-

Siis –

((8.314510*310.15)/96485.31)*log((0.03*135+1*5.68+0.045*5)/(0.03*14+1*150+0.045*100))=-0.073360675304634V=-73.360675304634mV=-73.4mV (Tarkistin muutamia kerta, -73.4, ei -74.6. Vähän väärin laskettu? Epätarkka ln()? Tutkin vielä tämä asia. Ole hyvä ja jätä kommentin, mikäli on jotain lisättävä)

b) Kalvopotentiaali on -70.0mV, ero on -70-(-73.4)=3.4mV joka on alle 5.5mv (2.4<5.5), siis minun laskun mukaan riski on vielä suurempi, kuin Galenoksesta saa selville. Rytmiriski on, se on kasvanut ja se on suurempi, kuin Galenos väittä.

Lisäys: en ole mitään, en ole opettaja, en ole lautakunta, en ole lääkäri – niin olen aika varovainen, lisäksi kuin s.131 ei löytyy havaitusta virheistä. Otan yhteyttä, katsotaan mitä WSOYpro vastaa.