KE2, Mooli 2(Otava 2007) T.135

a) Piirrä kaksi eri funktioisomeeria kullekin seuraavista yhdisteistä: C2H6O, C3H6O ja C5H10.

b) Mihin yhdisteluokkaan eri isomeerit kuuluvat?

c) Nimeä kaikki yhdisteet.

a) b kohdassa on tärkeä vinkki – “yhdisteluokkaan”, eli ei paikkaisomeerit, vaan funktioisomeeri (täysin eri yhdiste, jolla on eri funktioryhmä(t))

C2H6O voi olla C2H5OH (Etanoli) ja CH3OCH3 (Dimetyylietteri)

SMILES: CCO ja COC

C3H6O – tämä on tyydyttymätön yhdiste

SMILES: C=CCO, C=COC

Sitten on C5H10, tämä on hiilivety, ei ole mitään muuta. Voisi olla alkyyni tai syklinen yhdiste:

SMILES: C#CCCC, C1CCCC1

b) Ensimmäinen yhdiste on alkoholi ja eetteri. Toinen yhdiste ei ole sama, kun kirjan vastaus, mutta pitäisi olla myös kelpoinen vastaus ja se on tyydyttymätön alkoholi ja tyydyttymätön eetteri. Kolmas yhdiste on alkyyni ja sykloalkaani.

c) Etanooli ja dimetyylietteri.  Primäärinen 2-propenoli ja ———-. Pentyyni ja syklopentaani.