Archive for marraskuu 3rd, 2010

Pesäpallon aalto-ominaisuus

Tunnilla oli puhetta pesäpallon aalto-ominaisuksesta, huvin vuoksi olen päättänyt laskemaan aallon pituus siihen.

Read the rest of this entry »

Tags: ,

FY8, Fysiikka (Tammi) T1-40

Kun valo, jonka aallonpituus on 611nm, osuu valokennon, tarvitaan 0.31V:n pysäytysjännite estämään irronneiden elektronien pääsy anodille.

a) Laske katodilta irtoavien elektronien de Broglie -aallonpituus.

b) Kuinka suuri pysäytysjännite tarvitaan käytettäessä 489nm:n valoa?

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

FY8, Fysiikka (Tammi) T1-38

Protoni liikkuu 1.0*10^6m/s nopeudella. Mikä on protonin de Broglien aallon aallonpituus?

Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

FY8, Fysiikka (Tammi) T1-30b(Yo koe S98,10)

b)Erään keraamisen suprajohteen koostumusta tutkittiin laboratoriossa 241Am-herätteisellä menetelmällä, jolloin saatiin kuvan röntgenfloresenssispektri. Päätetele oheisen taulukon avulla, mitä alkuaineita kyseinen suprajohde sisältää.

Read the rest of this entry »

Tags: , , ,