Archive for marraskuu 4th, 2010

KE4, Mooli (Otava) s37. t20 (Yo K93, t4)

Punnittu sinkkisauva upotettiin hopeanitraattiliuokseen. Jonkin ajan kuluttua sen pinnalla näkyi tumma hopeakerros. Sauva otettiin liuoksesta pois, pestiin, kuivattiin ja punnittiin. Sauvan massa oli lisääntynyt 1.5g. Kirjoita reaktioyhtälö ja perustele, miksi reaktio tapahtui. Laske, kuinka monta grammaa hopeakerros painoi.

Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

KE4, Mooli (Otava) s37. t29

Kirjoita tasapainotettu reaktioyhtälö, kun kupari reagoi typpihapon HNO3(aq) kanssa. Reaktiossa muodostuu veteen liukenevaa kuparinitraattia Cu(NO3)2, typpimonoksidikaasua NO ja vettä. Kuinka monta millilitraa typpihappoa, jonka konsentraatio on 0.200 mol/l, tarvitaan liuottamaan 1.25 gramman painoinen kuparinaula? Kuinka monta kuutiodesimetriä tässä reaktiossa muodostuu typpimonoksidikaasua(NTP-oloissa)?

Read the rest of this entry »

Tags: , , , , ,

KE4, Mooli (Otava) s37. t28

Tasapainota seuraavat hapettumis-pelkistymisreaktiot hapetuslukumuutosten avulla.

a)Al(s)+I2(s)->AlI3(s)
b)PbO(s)+CO(g)->Pb(s)+CO2(g)
c)Sn2+(aq)+Fe3+(aq)->Sn4+(aq)+Fe2+(aq)
d)Cu(s)+NO3-(aq)+H+(aq)->Cu2+(aq)+NO2(g)+H2O(l)
e)Cr2O7.2-(aq)+SO3.2-(aq)+H+(aq)->Cr3+(aq)+SO4.2-(aq)+H2O(l)

Read the rest of this entry »

Tags: , , ,