Archive for marraskuu 9th, 2010

Galenos, Optiikka – suurennus

Tehtävä, s.148

Jos kohteen kanssa kuvattu 100µm:n mitta-asteikko näkyy mikroskooppikuvassa 20mm:n mittaisena, mitä on ollut objektiivin suurennus, kun okulaarin suurennus oli kahdeksankertainen?

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

Galenos, Optiikka

Tehtävä s.148

Selvitä, kulkeeko kuvaan 4.1.2 piirretty valonsäde optisesti tiheämmästä aineesta optisesti harvempaan aineeseen vai päinvastoin.

Read the rest of this entry »

Tags: ,

KE4, Mooli (Otava) s62. t42(Yo S2000)

Käytettävissäsi on hopealanaa, kuparilankaa, sinkki levy ja lyijylevy. Lisäksi saatavilla ovat seuraavien yhdisteiden 0.1M vesiliuokset: Cu(NO3)2, Zn(NO3)2, AgNO3 ja Pb(NO3)2. Mitä näistä aineista käytät, kun tarkoituksesi on rakentaa mahdollisimman tehokas (suurin jännite) galvaaninen sähkökenno? Perustele. Laadi tässä kennossa tapahtuvien kemiallisten reaktioiden yhtälöt ja esitä piirroksen avulla kennon rakenne.

Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

KE4, Mooli (Otava) s62. t39

Sähköparin kennokaavio on Zn(s)|Zn2+(aq)||Ag+(aq)|Ag(s)

a) Kumpi elektrodi on positiivinen?

b) Mihin suuntaan elektronit liikkuvat ulkoista johdinta pitkin?

c) Piirrä kuva sähköparistosta.

d) Kirjoita elektrodireaktiot, kokonaisreaktio ja laske parin lähdejännite.

Read the rest of this entry »

Tags: ,