FY8, Fysiikka (Tammi) T1-30b(Yo koe S98,10)

b)Erään keraamisen suprajohteen koostumusta tutkittiin laboratoriossa 241Am-herätteisellä menetelmällä, jolloin saatiin kuvan röntgenfloresenssispektri. Päätetele oheisen taulukon avulla, mitä alkuaineita kyseinen suprajohde sisältää.

Kuvan spektrissä näkyy kolme ainetta, alfa ja beeta “piikkejä”.

f.Aine1-alfa=1.9*10^18Hz
f.Aine1-beeta=2.1*10^18Hz

f.Aine2-alfa=3.4*10^18Hz
f.Aine2-beeta=4*10^18Hz

f.Aine3-alfa=7.5*10^18Hz
f.Aine3-beeta=8.8*10^18Hz

fmax=eU/h, eU=h*f

h=4.135669*10^-15eVs(eVs, kuten taulukossa annetut arvot ovat keV, niin taittaa tulla mukavasti ilman muunnoksia)

eU.Aine1-alfa=4.135669*10^-15*1.9*10^18=7857.8eV=8keV
eU.Aine1-beeta=4.135669*10^-15*2.1*10^18=8684eV=9keV

Aine1 lähinnä vastaa Cu.

eU.Aine2-alfa=4.135669*10^-15*3.4*10^18=14061.3eV=14keV
eU.Aine2-beeta=4.135669*10^-15*4*10^18=16542.7eV=16keV

Aine2 lähinnä vastaa Y

eU.Aine3-alfa=4.135669*10^-15*7.5*10^18=31017.5eV=31keV
eU.Aine3-beeta=4.135669*10^-15*8.8*10^18=36393.9eV=36keV

Aine3 lähinnä vastaa Ba

Vastaus: Cu, Y, Ba