FY8, Fysiikka (Tammi) T1-38

Protoni liikkuu 1.0*10^6m/s nopeudella. Mikä on protonin de Broglien aallon aallonpituus?

Liikemäärä on p=mv, m on liikkuvan objektin massa, v on sen nopeus.

Protonin massa on:1.6726231*10^-27kg

Sitten – p=h/l, l=h/p

l=h/mv (h:na käytetään SI yksiköt)

l=6.6260755*10^-34/(1.6726231*10^-27*1.0*10^6)=3.961487498289364*10^-13m=4.0*10^-13m

Vastaus: aallon pituus on 4.0*10^-13m