FY8, Fysiikka (Tammi) T2-40

Kaasupurkausputken lähettämää säteilyä on tutkittu hilaspektrometrilla. Oheisissa kuviossa esitetään säteilyn intensiteetti aallonpituuden funktiona ja osa elohopea-atomin energiatasokaaviosta. Tutki, mitkä spektriviivoista A..E voivat olla peräisin Hg-atomin energiatilan muutoksista. Merkitse Hg-viivoja vastaavat siirtymät kaavioon.

Suhteellinen intensiteetin piikit:

A 3.65*10^-7m
B 4.37*10^-7m
C 4.66*10^-7m
D 4.98*10^-7m
E 5.46*10^-7m

Sitten, energiatasot:

1 -5.55eV
2 -5eV
3 -2.7eV
4 -1.6eV

Intensiteettipiikkeihin vastaavat energiat, sitten ovat:

(E=(h*c)/lambda, h eV, kuten energiat ovat eVnä)

Ea=(he*c)/(3.65*10^-7)=3.396827052961637eV
Eb=(he*c)/(4.37*10^-7)=2.837166760482832eV
Ec=(he*c)/(4.66*10^-7)=2.660604880538621eV
Ed=(he*c)/(4.98*10^-7)=2.48964231793373eV
Ee=(he*c)/(5.46*10^-7)=2.270772663609886eV

Tasojen siirtymä energiat ovat sitten:
E12=-5-(-5.55)=0.55eV
E23=-2.7-(-5)=2.3eV
E34=-1.6-(-2.7)=1.1

Ea=E23+E34(3.40=3.4)
Eb=E12+E23(2.85=2.84, tavallaan)
Ec=2.66eV ei löytyy (toinen aine?)
Ed=2.49eV ei löytyy (toinen aine?)
Ee=E23 (2.27=2.3, tavallaan)

Vastaus: A,B ja E voivat olla elohopeasta. A – elektroniin siirtymä 4sta tasosta 2een. B – 3sta 1een. E – 3sta 2een.

(Vastaus perustuu siihen, että 0.05 tasolla voidaan järkevästi pyöristää, kuten piirros kirjassa ei näyttä niin tarkalle. Kai. Kysyn asiasta lisää)

Muokkaus: jo, on se ihan näin.