FY8, Fysiikka (Tammi) T4-12

Aktiniumisotooppi 225 89Ac on alfa-aktiivinen.

a) Kirjoita hajoamisyhtälö.
b) Laske reaktion

1) Massavaje 2) reaktioenergia.

a)

225 89Ac->X+42He

X – 225-4=221; 89-2=87; 22185X

87 on Fr, eli 22187Fr

225 89Ac->22187Fr+42He (Tähän voidaan tehdä lisäyksiä, mutta b)n jälkeen)

b1) merkitään massavaje deltamlla.

deltam=(m(225 89Ac)-89*me)-((m(22187Fr)-87*me)+(m(42He)-2*me)=m(225 89Ac)-m(22187Fr)-m(42He)=225.023205-221.014230-4.0026033=0.0063717=0.006372u

b2)Q=deltam/c^2

deltam=0.006372u=0.006372*931.494320MeV/c^2*c^2=5.93548180704MeV=5.93548MeV

Nyt voidaan laatia a täysin: 225 89Ac->22187Fr+42He+5.93548MeV