Galenos, erotuskyky

Tehtävä, s.156

Mikä on elektronimikroskoopin erotuskyky?

Oletetaan että elektronit nopeutetaan U jännitellä. Mikroskooppi ei voi erottaa esineet jotka ovat pienempi kuin de Brogilen aallonpituus.

lambda=h/p

p=m*v (suhteellisuusteoriaa luukkuun ottamatta)

Elektronin energia:

Ek=eU=p^2/2*m

p=sqrt(2*m*e*U), sillä

lambda=h/sqrt(2*m*e*U)

Vastaus: Erotuskyky on noin h/sqrt(2*m*e*U), eli jos kiihdytysjännite on 20kv, niin mikroskooppi pystyy erottamaan 8.7*10^-12m esineet. Jos oletetaan että silmä pystyy erottamaan noin 5.0*10^-7m esineet, saadaan (5.0*10^-7)/(8.7*10^-12)=57471.26436781609, eli noin 60000x erotuskyky.

Looginen johtopäätös – elektronimikroskoopin erotuskyky johtuu kiihdytysjännitteestä.