KE4, Mooli (Otava) s130. t139

Kumin vulkanoinnissa yhtä isopreeniyksikköä (C5H8) kohti liitetään aina 4 rikkiatomia. Laske kuinka monta grammaa rikkiä tarvitaan, kun 1.0 gramma isopreeniä vulkanoidaan siten, että muodostuvassa kumissa 5% isopreeniyksiköistä muodostaa rikkisiltoja.

Isopreeni on metyyli-1,3-butadieeni.

Siis:

SMILES: C=C(C)C=C

Jokainen kaksoissidos avautuu, ja siihen liity rikki:

Tämä, muuten, tarkoittaa että 1 mooli isopreeniä tarvitse 4 moolia S atomeja.

M(isopreeni)=68.1g/mol
m(isopreeni)=1g

n(isopreeni)=m(i)/M(i)

n(r.isopreeni)=n(i)*5/100

n(rikki)=n(r.isopreeni)*4

M(rikki)=32.07g/mol

m(rikki)=n(rikki)*M(rikki)

m(rikki)=n(r.isopreeni)*4*M(rikki)=n(isopreeni)*4*5/100*M(rikki)=m(i)/M(i)*4*5/100*M(rikki)

m(rikki)=1.0g/68.1g/mol*4*5/100*32.07g/mol=0.094185022026432

5% on annettu yhden numeron tarkkuudella, niin m(rikki)=0.09g

Vastaus: 0.09g