MAA6, Pyramidi 6 t.509 s.61(Tammi)

Suomalaisten henkilötunnus on muotoa PPKKVVMNNT, jossa

PPKKVV=Syntymäaika; päivä, kuukausi ja kaksi viimeistä numeroa vuosiluvusta, etunollitettuina. Myös karkausvuoden päivä 29.2. voi olla henkilötunnuksessa syntymäpäivänä, esimerkiksi 290272.

M=Välimerkki; “+” 1800-luvulla syntyneilla, “-” 1900-luvulla syntyneillä, “A”(Iso A-kirjain) 2000-luvulla syntyvillä. (asetus)

NNN=Juokseva numero, etunollitettu, naisilla parillinen, miehillä pariton. Numerointi alkaa kakkosesta, eli 000 ja 001 eivät ole käytössä.

T= Tarkistusmerkki, joka määräytyy merkkijonon PPKKVVNNN perustella.

Kuinka monta henkilötunnusta oli käytettävissä vuonna 2000 syntyneille?

PPKKVV – karkausvuosi tieto tuntuu turhalta, mutta se on hyvä vinkki.

Vuosi on karkausvuosi jos VVVV voidaan jakaa 4, ei ole kakkausvuosi jos voidaan 100, luukkuun ottamatta jos voidaan jakaa 400lla.

2000 voidaan jakaa 4. Voidaan jakaa 100, mutta voidaan jakaa 400lla, eli 2000 on karkausvuosi, sillä on 366 päivä.

VV tehtävän annon mukaan on aina 00, eli analysoidaan PPKK.

PPKK voi olla 366 eri vaihtoehtoja.  Sillä PPKKVV voi olla myös 366 eri vaihtoehtoja. P(PPKKVV)=366

M voi olla vain A, P(M)=1

NNN voi olla 000sta 999, luukkuun ottamatta 000 ja 001. Siis P(NNN)=1000-2=998

T on vaikea ja helppo samalla. P(T)=1, kuten jokaiseen PPKKVVNNN vasta oma T, eli T EI lisää vaihtoehtoja.

P(Hetu)=P(PPKKVV)*P(M)*P(NNN)*P(T)=366*1*998*1=365268

Vastaus: oli käytettävissä 365268 hetuja.