FY5, Tammi t.3-7 s.87(Tammi)

Umpinaisen kiekon keskiössä on ura, johon kierretään ohutta lankaa. Uran säde on 1.5cm(0.015m). Kun lankaan ripustettu punnus (massa m) päästettiin putoamaan, kiekko alkoi pyöriä ja sen kulmakiihtyvyys (a) mitattiin.

m/g a/(rad/s^2)
20 0.124
60 0.381
80 0.492
100 0.624
120 0.744

a) Määritä mittaustulosten avulla graafinen kiekon hitausmomentti.

J=M/a, M on momentti, M=F*r

J=F*r/a, F=m*h

J=(m*g*r)/a

J=(m*9.81m/s^2*0.015m)/a

J1=(0.020*9.81*0.015)/0.124=0.023733870967742kgm^2
J2=(0.060*9.81*0.015)/0.381=0.023173228346457kgm^2
J3=(0.080*9.81*0.015)/0.492=0.023926829268293kgm^2
J4=(0.100*9.81*0.015)/0.624=0.023581730769231kgm^2
J5=(0.120*9.81*0.015)/0.744=0.023733870967742kgm^2

J=0.023kgm^2