Porakoneen äänen intensiteettitaso 2,0 metrin etäisyydellä on 74 dB. Kuinka suuri intensiteettitaso on 8,0 metrin etäisyydellä?

Intensiteettitaso on vain sellainen suure, joka ilmaista intensiteetin (samalla kun pH ilmoittaa [H] suurus, kun se voi muutta aika radikaalisesti)

I0 on se pienin intensiteetti, johon verrataan I. I0=1 pW/m^2

74dB=10*lg(I/I0)

I0 on 1, sitä voidaan jätä pois, kuitenkin – I sitten on pW/m^2, eikä W/m^2.

7.4=lg(I)

I=2.5118864315095898*10^7 pW/m^2.

Siis, mikäli etäisyys kasvaa kaksinkertaiseksi, niin intensiteetti sitten vähenne 2^2, eli neljänkertaiseksi.

8/2=4, meidän etäisyys kasvaa neljänkertaiseksi, 4^2=16, eli I vähenee 16ksi.

I1=2.5118864315095898*10^7/16=1569929.019693494pW/m^2

Kysytty oli taso, siis intensiteetti pitäisi muuta takaisin tasoksi.

L=10*log10(1569929.019693494)=61.95880017344076 dB=62 dB

Vastaus: 62 dB