Fysiikan Yo-koe K08, tehtävä 5b

Porakoneen äänen intensiteettitaso 2,0 metrin etäisyydellä on 74 dB. Kuinka suuri intensiteettitaso on 8,0 metrin etäisyydellä?

Intensiteettitaso on vain sellainen suure, joka ilmaista intensiteetin (samalla kun pH ilmoittaa [H] suurus, kun se voi muutta aika radikaalisesti)

I0 on se pienin intensiteetti, johon verrataan I. I0=1 pW/m^2

74dB=10*lg(I/I0)

I0 on 1, sitä voidaan jätä pois, kuitenkin – I sitten on pW/m^2, eikä W/m^2.

7.4=lg(I)

I=2.5118864315095898*10^7 pW/m^2.

Siis, mikäli etäisyys kasvaa kaksinkertaiseksi, niin intensiteetti sitten vähenne 2^2, eli neljänkertaiseksi.

8/2=4, meidän etäisyys kasvaa neljänkertaiseksi, 4^2=16, eli I vähenee 16ksi.

I1=2.5118864315095898*10^7/16=1569929.019693494pW/m^2

Kysytty oli taso, siis intensiteetti pitäisi muuta takaisin tasoksi.

L=10*log10(1569929.019693494)=61.95880017344076 dB=62 dB

Vastaus: 62 dB