Fysiikan Yo-koe S88, tehtävä 5 [S1988,5]

Kolme vastusta on kytketty sarjaan tasavirtalähteeseen. Vastusten resistanssit ovat 10.8kOhm, 49.7kOhm ja 53.2kOhm, ja virtalähteen napajännite on 2.50V (virtalähteen sisäinen resistanssi on pieni)

a) Laske vastuksen, jonka resistanssi on 10.8kOhm, päiden välinen jännite.

b) Volttimittarilla, jonka sisäinen resistanssi on 10.0kOhm, mitataan kyseisen vastuksen päiden välinen jännite. Mikä on volttimittarin lukema?

a) Lähden jännite on pieni, niin koko piirin Ry on

Ry=R10.8+R49.7+R53.2=113700Ohm

sitten I=U/Ry=2.1987686895338611*10^-5A

ja U10.8=I*R10.8=2.1987686895338611*10^-5*10800=0.23746701846966V=237mV

Vastaus 237 mV

b) R10800 rinnalle kytketään R10000, ja yhteinen Rmr=(1/R10.8+1/R10)^-1=5192.307692307692Ohm

Ry=Rmr+R49.7+R53.2=108092.3076923077Ohm

I=U/Ry=2.3128380301736408*10^-5A

Umr=Rmr*I=5192.307692307692*2.3128380301736408*10^-5=0.12008966695132=120mV

Vastaus: 120mV