Galenos, tehtävä s.326

Miten monta joulea energiaa kaikkiaan absorboitu, jos verkkokalvoon absorboituu 10^5fotonia, joiden aallon pituus on 600nm?

v: 30fJ

E=h*f=h*(c/lambda)

tämä on yhden fotonin energia.

h=6.6260755*10^-34 Js

c=3*10^8m/s

lambda=600*10^-9m

E1=6.6260755*10^-34*(3*10^8/(600*10^-9))=3.3130377500000003*10^-19J (tämä on yhden fotonin energia jouleina)

E=E1*n, missä n on fotonien määrä, n=10^5

E=3.3130377500000003*10^-19J*10^5=3.3130377500000003*10^-14J=3.3*10^-14J=33*10^-15J

v:33fJ