Galenos, tehtävä s.393

Veriplasman vetykarbonaatti pitoisuus on 25 mmol/l, kun pH on 7.4. Laske annettuja happovakioita käyttäen, mitkä ovat tällöin liuenneen hiilidioksidin, hiilihapon ja karbonaatti-ionin (CO32-) pitoisuudet.

v: Hiilidioksidi: 1.3 mmol/l
hiilihappo 0.0063 mmol/l
karbonaatti-ioni: 0.040 mmol/l

Ylhäällä on seuraava kaava:

HCO3-+H2O <-> CO32-+H3O+   pKa=10.2

c(HCO3-)=25*10^-3 mol/l

Voidaan muodostaa seuraava yhteys:

HCO3- +H2O <-> CO32- +H3O+
25*10^-3 x 10^-pH=10^-7.4

Tämä on tasapainossa, eli:

(x*10^-7.4)/25*10^-3=10^-pKa

(x*10^-7.4)/25*10^-3=10^-10.2

c(CO32-)=x=3.9622329316025649*10^-5 mol/l=x=3.9622329316025649*10^-2 mmol/l=4.0*10^-2 mmol/l(0.040mmol/l)

Sitten… Hiilihappo

H2CO3+H2O<->HCO3-+H3O+   pKa=3.8

H2CO3 +H2O <-> HCO3- +H3O+
x 25*10^-3 mol/l 10^-7.4

(25*10^-3*10^-7.4)/x=10^-3.8

x=6.2797161667573531*10^-6 mol/l=x=6.2797161667573531*10^-3 mmol/l=6.3*10^-3 mmol/l (0.0063mmol/l)

Ja hiilidioksidi, (aq) muoto (totta kai):

Co2(aq)+H2O<->H3O++HCO3- (b’) pKa=6.1

CO2(aq) +H2O <-> H3O+ +HCO3-
x 10^-7.4 25*10^-3

((10^-7.4)*(25*10^-3))/x=10^-6.1

x=0.0012529680730828 mol/l=1.2529680730828 mmol/l=1.3mmol/l