Galenos, tehtävä sivulta 277 II

Nyt sama tehtävä, mutta tehty oikein, ei mitään sijoituksia – kunnon X, siis toimii, ainakin kun X on reaali (vaikka tämä onkin imaginaarinen leuka). Ja kuvat – sekä kirjasta että laskusta.

Alussa minun kuva, että merkinnät olisi sama kun kaavoissakin.

Tiedämme a ja b, mutta x on tuntematon. M’ on kohtisuorassa momenttipisteestä M ab:lle (leukaluu). Alussa määritellään tarvittavat komponentit.

c=a+b

Ml=F’1*Vl

Mh=F’2*Vh (Momentit pisteessä M), Ml=Mh

a/Vl=sin(alfa) c/Vh=sin(beeta)

F’1/F1=sin(alfa) F’2/F2=sin(beeta)

F’1=F1*sin(alfa) F’2=F2*sin(beeta)

Sijoitetaan Ml=Mh:iin.

F1*sin(alfa)*Vl=F2*sin(beeta)*Vh

Mutta sin(alfa)=a/Vl ja sin(beeta)=c/Vh

Vl ja Vh supistuvat pois, jää:

F1*a=F2*c, ja kuten c=a+b:

F1*a=F2*(a+b)

Tehtävän kannalta a=30, a+b=120, F1=720N

F2=180N, tadaam.

1 comment

  1. F’1 ja F’2 ovat F1:n ja F2:n komponentit, jotka aiheuttavat momenttia pisteessä M.

Comments are closed.