Hajoamisvakioiden summa – on efektiivinen hajoamisvakio. Miksi ja miten saadaan tästä puoliintumisajan?

Yritetään pyörittä kaavoja, taas.

Read the rest of this entry »