Puoliintumisaika, fysikaalinen, biologinen ja efektiivinen

Hajoamisvakioiden summa – on efektiivinen hajoamisvakio. Miksi ja miten saadaan tästä puoliintumisajan?

Yritetään pyörittä kaavoja, taas.

Määritellään aluksi, mikä on hajoamisvakio.

Jokaisella radioaktiivisella atomilla on todennäköisyys hajoa jossain ajanvälissä.

Hajottujen atomien määrä on sitten suoraverrannollinen aktiivisien atomien määrään, eli:

tai sitten fysiikallisesti voidaan sanoa:

(fys.)

mutta myös biologisesti voidaan sanoa:

(bio.)

tästä johtujen:

Ok, puoliintumisajan saadaan kaavasta T=ln(2)/lambda, sijoitetaan:

(tarkoituksella olen jättänyt pois T=ln(2)/lambda johtamisen – tämä on aihe toiselle artikelille)