Oletetaan, että p > 3 on alkuluku. Osoita resiprookkilain avulla, että

(3/p)=1 jos p≡±1 (mod 12)
ja
(3/p)=-1 jos p≡±5 (mod 12)

(3/p) on Legendren symboli

 

Read the rest of this entry »