Lääkis?

Hm.. kuka sellaista on keksinyt?

Mistä ilmestyi Galenos ja miksi yhtäkkiä amylaasi? Pf-f.

Kunnat, rengakset ja Ferma’t pikkulause. Kiitos.

https://opiskelu.org/2011/08/utu-fi-matikka/ – d’oh.