Usean muutujan raja-arvo

Olkoon funktio

Mikä on sitten ? (Jos se on olemassa)

Otetaan aluksi polku x=0. Funktiosta, ja silloin kun y lähestyy nolla saadaan:

, joka on 0.

Mutta nyt yritetään lähestyä , niin saadaan:

Mutta , saimme ristiriidan, siis ei ole olemassa.