Archive for category Fysiikka

Fy6, Kirchoff laki yms.

Fy6 tuntuu välillä hiukan helpolta, itse olen sähkömies, sähkövaraukset ovat vieras juttu minulle, mutta vastukset, jännite jne ei.

Tuloksena on se, että en välttämätä käy kurssilla, enkä tee mitään kotiläksyjä, olen kuitenkin päättänyt itse keksimaan kytkentä ja laskea siitä… jotain.

Tuloksen voi tarkistaa simulointi ohjelmalla.

Mikä on virta “I?” kohdalla? (Piirroksessa on käytetty yhdysvaltojen merkintä, R1,R2 ja R3 ovat vastukset, V1 ja V2 ovat tasajännitelähteet.

Read the rest of this entry »

Tags: , , , , ,

Sentrifugin sedimentoitumisnopeus, rippuvudet

Galenos, s.158 – “… Kulma nopeus ω voidaan ilmoittaa myös ratanopeuden ja radan säteen osamääränä …”

ω=v/r? Vaikuttako säde sentrifugin tehokkuuteen?

Tags: , , , , , ,

Fysiikan Yo-koe S88, tehtävä 5 [S1988,5]

Kolme vastusta on kytketty sarjaan tasavirtalähteeseen. Vastusten resistanssit ovat 10.8kOhm, 49.7kOhm ja 53.2kOhm, ja virtalähteen napajännite on 2.50V (virtalähteen sisäinen resistanssi on pieni)

a) Laske vastuksen, jonka resistanssi on 10.8kOhm, päiden välinen jännite.

b) Volttimittarilla, jonka sisäinen resistanssi on 10.0kOhm, mitataan kyseisen vastuksen päiden välinen jännite. Mikä on volttimittarin lukema?

Read the rest of this entry »

Tags: , , , , ,

FY5, Tammi t.3-7 s.87(Tammi)

Umpinaisen kiekon keskiössä on ura, johon kierretään ohutta lankaa. Uran säde on 1.5cm(0.015m). Kun lankaan ripustettu punnus (massa m) päästettiin putoamaan, kiekko alkoi pyöriä ja sen kulmakiihtyvyys (a) mitattiin.

m/g a/(rad/s^2)
20 0.124
60 0.381
80 0.492
100 0.624
120 0.744

a) Määritä mittaustulosten avulla graafinen kiekon hitausmomentti.

Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

Fysiikan Yo-koe K08, tehtävä 5b

Porakoneen äänen intensiteettitaso 2,0 metrin etäisyydellä on 74 dB. Kuinka suuri intensiteettitaso on 8,0 metrin etäisyydellä?

Read the rest of this entry »

Tags: , , , , ,

FY8, Fysiikka (Tammi) T4-12

Aktiniumisotooppi 225 89Ac on alfa-aktiivinen.

a) Kirjoita hajoamisyhtälö.
b) Laske reaktion

1) Massavaje 2) reaktioenergia.

Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

Liike-energia/kineettinen energia(jatko.)

Olen miettinyt tämä uudelleen. Ep=m*g*h ja Ek=1/2*m*v^2.

Read the rest of this entry »

FY8, Fysiikka (Tammi) T2-40

Kaasupurkausputken lähettämää säteilyä on tutkittu hilaspektrometrilla. Oheisissa kuviossa esitetään säteilyn intensiteetti aallonpituuden funktiona ja osa elohopea-atomin energiatasokaaviosta. Tutki, mitkä spektriviivoista A..E voivat olla peräisin Hg-atomin energiatilan muutoksista. Merkitse Hg-viivoja vastaavat siirtymät kaavioon.

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

FY8, Fysiikka (Tammi) T2-39, Yo koe S1991,9

Natriumatomilla on täysien pääkuorien ulkopuolella yksi elektroni. Näin ollen sitä voidaan tarkastella yksielektronisena vedyn kaltaisena atomina. Kuvassa on esitetty yksinkertaistettu osa natriumin energiatasokaaviota.

a) Natriumhöyryn atomeja pommitetaan purkaus putkessa elektroneilla. Kuinka suuri täytyy elektronin energian vähintään olla, jotta se pystyisi ionisoimaan perustilassa olevan natriumatomin?

b) Mitä energioita voi esiintyä putkesta tulevassa säteilyssä, jos pommitavien elektronien maksimienergia on 3.3eV?

c) Natriumille tunnusomaisen keltaisen valon aallonpituus on 589nm. Minkä siirtymän tuloksena tämä säteily syntyy? Piirrä kuvio, josta ilmenevät kohdissa a,b ja c tarkastellut siirtymät.

E/eV
5– -1.39
4– -1.53
3– -1.95
2– -3.04
1-perustila- -5.14

Read the rest of this entry »

Tags: , , , ,

Galenos haltuun 2010, epione, harjoitus tehtävä 8

Ambulanssi törmää seinään nopeudella 50 km/h. Törmäyksessä auton nokka painuu kasaan 45cm ja kuljettaja painuu samalla turvatyynyn sisälle 20cm. Kuinka suuren kiihtyvyyden alaiseksi kuljettaja joutuu?

Read the rest of this entry »

Tags: , , ,