Archive for category Kemia

FY5 – Puskuriliuos

Tämä on, tavallaan, haastava aihe. Jään oman pohdinnan, ehkä auttaa.

Otin tästä tehtävä numero 3 (sivun alhaalla on harjoitustehtävät)

Laske puskuriliuoksen pH, kun liuos on valmistettu sekoittamalla 500 ml 0,10 M ammoniakkiliuosta ja 5,35 g ammoniumkloridia NH4Cl ja laimentamalla liuos 1,00 litraksi. pKa(NH4+) = 9,30

Samalla sivulla on vastaus ja lasku, tehty Hendersson-Hasselbalchin yhtälön avulla, ja lisätty: “Treenauksen vuoksi voi laskun laskea ihan tavallisena pH-laskunakin.”

Näinkin yritetään tehdä.

Read the rest of this entry »

Tags: , , , ,

KE4, Mooli (Otava) s62. t42(Yo S2000)

Käytettävissäsi on hopealanaa, kuparilankaa, sinkki levy ja lyijylevy. Lisäksi saatavilla ovat seuraavien yhdisteiden 0.1M vesiliuokset: Cu(NO3)2, Zn(NO3)2, AgNO3 ja Pb(NO3)2. Mitä näistä aineista käytät, kun tarkoituksesi on rakentaa mahdollisimman tehokas (suurin jännite) galvaaninen sähkökenno? Perustele. Laadi tässä kennossa tapahtuvien kemiallisten reaktioiden yhtälöt ja esitä piirroksen avulla kennon rakenne.

Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

KE4, Mooli (Otava) s62. t39

Sähköparin kennokaavio on Zn(s)|Zn2+(aq)||Ag+(aq)|Ag(s)

a) Kumpi elektrodi on positiivinen?

b) Mihin suuntaan elektronit liikkuvat ulkoista johdinta pitkin?

c) Piirrä kuva sähköparistosta.

d) Kirjoita elektrodireaktiot, kokonaisreaktio ja laske parin lähdejännite.

Read the rest of this entry »

Tags: ,

KE4, Mooli (Otava) s37. t20 (Yo K93, t4)

Punnittu sinkkisauva upotettiin hopeanitraattiliuokseen. Jonkin ajan kuluttua sen pinnalla näkyi tumma hopeakerros. Sauva otettiin liuoksesta pois, pestiin, kuivattiin ja punnittiin. Sauvan massa oli lisääntynyt 1.5g. Kirjoita reaktioyhtälö ja perustele, miksi reaktio tapahtui. Laske, kuinka monta grammaa hopeakerros painoi.

Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

KE4, Mooli (Otava) s37. t29

Kirjoita tasapainotettu reaktioyhtälö, kun kupari reagoi typpihapon HNO3(aq) kanssa. Reaktiossa muodostuu veteen liukenevaa kuparinitraattia Cu(NO3)2, typpimonoksidikaasua NO ja vettä. Kuinka monta millilitraa typpihappoa, jonka konsentraatio on 0.200 mol/l, tarvitaan liuottamaan 1.25 gramman painoinen kuparinaula? Kuinka monta kuutiodesimetriä tässä reaktiossa muodostuu typpimonoksidikaasua(NTP-oloissa)?

Read the rest of this entry »

Tags: , , , , ,

KE4, Mooli (Otava) s37. t28

Tasapainota seuraavat hapettumis-pelkistymisreaktiot hapetuslukumuutosten avulla.

a)Al(s)+I2(s)->AlI3(s)
b)PbO(s)+CO(g)->Pb(s)+CO2(g)
c)Sn2+(aq)+Fe3+(aq)->Sn4+(aq)+Fe2+(aq)
d)Cu(s)+NO3-(aq)+H+(aq)->Cu2+(aq)+NO2(g)+H2O(l)
e)Cr2O7.2-(aq)+SO3.2-(aq)+H+(aq)->Cr3+(aq)+SO4.2-(aq)+H2O(l)

Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

KE2, Mooli 2(Otava 2007) T.168

Oljyhappon (oleiinihappo) cistrans isomeerit.

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

KE2, Mooli 2(Otava 2007) T.137

Laadi rakennekaavat kaikille niille yhdisteille, joiden molekyylikaavat ovat C3H8O ja C3H9N, sekä nimeä ne.

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

KE2, Mooli 2(Otava 2007) T.135

a) Piirrä kaksi eri funktioisomeeria kullekin seuraavista yhdisteistä: C2H6O, C3H6O ja C5H10.

b) Mihin yhdisteluokkaan eri isomeerit kuuluvat?

c) Nimeä kaikki yhdisteet.

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

KE2, Mooli 2(Otava 2007) T.153

Mikä on hiiliatomien välinen sidoskulma molekyylissä CH3CHCH2?

Read the rest of this entry »

Tags: , ,