Posts Tagged aalto

Pesäpallon aalto-ominaisuus

Tunnilla oli puhetta pesäpallon aalto-ominaisuksesta, huvin vuoksi olen päättänyt laskemaan aallon pituus siihen.

Read the rest of this entry »

Tags: ,

FY8, Fysiikka (Tammi) T1-40

Kun valo, jonka aallonpituus on 611nm, osuu valokennon, tarvitaan 0.31V:n pysäytysjännite estämään irronneiden elektronien pääsy anodille.

a) Laske katodilta irtoavien elektronien de Broglie -aallonpituus.

b) Kuinka suuri pysäytysjännite tarvitaan käytettäessä 489nm:n valoa?

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

FY8, Fysiikka (Tammi) T1-38

Protoni liikkuu 1.0*10^6m/s nopeudella. Mikä on protonin de Broglien aallon aallonpituus?

Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

FY8, Fysiikka (Tammi) T1-18

Fotoelektronin irrotustyö kaliumista on 2.24eV.

a) Laske, mikä on suurin aallon pituus, jolla fotoelektroni vielä irtoaa.

b) Mikä on fotoelektronin maksiminopeus, kun kaliumnäytettä valaistaan valolla, jonka aallonpituus on 436nm?

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

FY8, Fysiikka (Tammi) T1-5

a) Röntgenin taajuus on 1.2*10^18Hz. Laske kvantin energia.

b) Radioaaltojen kvantin aallonpituus on 150m. Laske kvantin energia.

c) Fotonin energia on 1.8keV. Laske valon aallonpituus.

Read the rest of this entry »

Tags: , , , ,

FY3, Cheatsheet

Minulle alla oleva kuva auttaa kovasti havainnollisesti tajuamaan taittumisprosessi.

[ad]

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

Fy3, Taittumissiirto

Tehtävä tunnilta, taittumissiirto.

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

Fy3, Doppler ilmiö

Liike on vasempaan suuntaan.

Tags: , ,

Fy3, Äänen intensiteettitaso (logaritmi funktio)

Tässä on matemaattinen selitys, miten voi saada I, L:sta.

L – intensiteettitaso, dB

I – intensiteetti, W/m²

Taulukkokirja sanoo että L=10(lg[I/I0])dB, missä I0 on 1 pW/m2

1 pWm2 on pikowatti per neliö metri, ja piko on 10^(-12), eli I0=1*10^(-12) W/m2

Siis, jos L on vaikka 60dB saadaan:
60=10(lg[I/10^(-12)])

lg[I/10^(-12)]=60/10=6
lg[I*10^(12)]=6

12-6=6
10^-6=1/100000

Eli:
jos L=60dB, saadan I=1*10^(-6)W/m2

Tags: , ,

Fy3, Huojunta

Huojunnan kuva, Cos – puolisiirto, F1=1/20,F2=1/24, huojunnan taajuus=1/120

huojunta

huojunta

f1=1/(10*2)=1/20, f2=1/(12*2)=1/24, (Pi – piirtäjä käyttää radiaanit)

2*Abs[Cos[x*Pi/120]] miksi:

2* – Amplitudin tasoittaminen f1+f2:lle

Abs – x=x jos x>0, x=-x jos x<0, äänen voimakkuus ei voi olla <0

Cos siirtää värähtelyä 90 asteeksi – alussa voimakkuus on suurin, eikä pienin.
x*Pi/120=x*Pi/20-x*Pi/24, eli huojunta taajuus=Abs(taajuus1-tajuus2)

Pitäisi muista että huojunta ei vaikutta värähtelyyn, vaan kokonaisvoimakkuuteen.

Tags: , ,